Naturturist - home

 

Offentlighedens adgang til naturen i Danmark
Med almindelig hensyntagen og omtanke må man:
 • frit gå langs kysten, bade og lægge til med båd i kortere tid
 • færdes på veje og stier mellem kl. 6 og solnedgang i alle skove over 5 ha. Skoven kan dog være lukket p.g.a. jagt
 • færdes overalt døgnet rundt i offentligt ejede skove, f.eks. statsskovene og klitplantagerne
 • færdes fra kl. 6 til solnedgang på alle udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr
 • frit færdes i klitområderne langs kysten
 • færdes ad alle veje og anlagte stier i det åbne land
 • bemærk at teltslagning (camping) normalt kun er tilladt på campingpladser eller dertil indrettede primitive lejrpladser. Som noget NYT er der åbnet for teltslagning overalt i udvalgte statsskove, i Nordjylland er det Langdal, Tornby, Tversted og Ålbæk plantager samt Aars Skov. Man må kun have 1 overnatning samme sted, højest 2 telte samme sted og højest 3-personers telte. Anvendelse af åben ild er ikke tilladt og teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne. Læs mere om skovene med fri teltning og se kort. 

Læs de præcise adgangsregler i Naturbeskyttelsesloven

Regeln für den öffentlichen Zutritt zur dänischen Natur
Ausser der allgemeinen Rücksichtnahme gelten folgende Vorschriften:
 • An der Küste entlang darf man frei gehen, baden und kurzfristig mit Boot anlegen
 • Von 6 Uhr bis Sonnenuntergang ist in allen Wäldern, die grösser als 5 Hektare sind, der Zutritt auf Wege und Kieswege gestattet, falls der Wald nicht wegen einer Jagd gesperrt ist
 • Rund um die Uhr ist der Zutritt zu den öffentlichen Wäldern, z. B. den Staatswäldern und Dünenpflanzungen, gestattet
 • Von 6 Uhr bis Sonnenuntergang ist das Betreten von allen unbestellten und unbeweideten (wenn keine Haustiere) Freiflächen gestattet
 • Der Zutritt zu den Dünengebieten an der Küste entlang ist frei gestattet
 • Im offenen Land ist der Zutritt alle Wege und befestigte Pfade entlang gestattet
 • Beachten Sie bitte, dass Zelten (Camping) normalerweise nur an Campingplätzen und dazu eingerichteten einfachen Lagerplätzen gestattet ist. Als etwas NEUES ist jetzt dass Zelten in auserwählten staatlichen Wäldern gestattet worden, in Nordjütland betrifft es die Wälder Langdal, Tornby, Tversted, Aars und Ålbæk Plantage. Sie dürfen aber nur einmal und höchstens mit 2 Zelten - die max. für 3 Personen sind - am selben Ort übernachten. Offenes Feuer ist nicht gestattet, und Zelten auf den angehörigen Stränden und in den Dünen ist nicht erlaubt. Mehr dazu und Karte
 

07.10.2014