Naturturist - home

pdf


Kilderne i Rebild Bakker - Ravnkilde og Kovads Bæk

Rebild kommune
Afstand Aalborg 29 km
Privat og offentlig ejet, fredet område med adgang
ad afmærkede stier

Landskab og geologi
Kilderne ved foden af Rebild Bakker udspringer i Gravlevdalen, som er del af en stor markant dal, der løber ned gennem Himmerland, fra nord til syd. Fra sin start ved Limfjorden midt i Aalborg til den fortaber sig i området vest for Hobro når dalen at blive afvandet af hele tre åsystemer: Østeråen, Lindenborg å og Simested å. Dalen  udgør en mægtig sprække i den kalkklippe, der er underlaget under Himmerland. Sprækken er skabt som en forkastning tilbage i tertiærtiden, hvor jordskorpen under Himmerland var mere urolig end i dag. Istidens gletchere og smeltevand har uddybet sprækkedalen.

Baggrunden for de mange kilder langs Gravlevdalen er de store forskelle i både undergrundens og overfladens form. Det nedsivende regnvand i bakkerne når tæt under jordoverfladen ned til kalkundergrunden. Her løber vandet frit igennem sprækker i kalken frem mod dalen, hvor det bryder frem som kilder ved bakkefoden. Kilderne er de største i Danmark og i Nordeuropa. Ravnkilde og Kovads bæk giver hver omkring 85 liter i sekundet, mens Lille Blåkilde, der kan nås ad stien forbi Ravnkilde (ca. 2 km), giver ca. 90 liter vand i sekundet. Bassinkilden Blåhøl (se Skindbjerglund) giver ca. 90 liter. Blåhøl er ikke offentlig tilgængelig. Disse kilder overgås dog af Gravlev kilde (ved Gravlev kirke), der i perioder giver op til 150 liter i sekundet.

Kovads Bæk

Kovads bæk udspringer i lang række små sumpkilder langs Stendalens sider og samles i en af Nordeuropas vandrigeste kildebække. Stendalen bærer ikke sit navn uden grund. Bækken har en varieret sten- og grusbund, der benyttes som gydeplads for talrige havørreder. Omkring juletid kan man i mørkt vejr opleve de store ørreder sikre slægtens beståen under voldsom plasken. Sceneriet kan f.eks. opleves fra vejbroen.

Kovads Bæk er det fælles afløb for et stort antal mindre kilder i Stendalen, der skærer sig ind i Rebild Bakker. Følger man grusvejen mod Ravnkilde langs foden af bakkerne, kan man tæt ved vejen se snesevis af små, få cm brede vandstrømme, der pibler frem af jorden og som løber sammen på vej mod bækken. Denne type kilde kaldes en "sumpkilde" (også Ravnkilde). Andre kildetyper er "strømkilden", hvor kildebækken i fuld størrelse strømmer ud af kalken (Lille Blåkilde) og "bassinkilden", hvor kilden udspringer i bunden af et lille bassin (Store Blåkilde 6 km syd for Skørping) og Blåhøl ved Skindbjerg.Top-Star tuerne langs Kovads Bæk ligner en flok langhårede trolde, der stikker hovedet op af sumpen. Den enkelte tue kan godt være 100 år gammel og udgør et miniature-levested med sin helt egen dyre- og planteverden.

Ravnkilde er en af de smukkeste kilder i Danmark. Omkranset af gamle bøge ligger kilden som et amfiteater skåret ind i gryde i dalsiden. Talrige små kildebække sender vandet frem mod det gamle vadested, som man krydser tørskoet ved at hoppe fra sten til sten. Vest for vadestedet har kilden i 1996 fået et nyt forløb. Hvor vandet før løb i afvandingskanaler, finder det nu selv vej ned over engen på vej mod Lindenborg Å.

Ravnkildes nye løb

Ravnkildes "nye løb" (1996) finder selv vej ned over engen, inden det løber i Lindenborg Å's nye løb (genskabt 2008). Ådalen har været skueplads for flere naturgenopretningsprojekter.

 


Ravnkilde


Ravnkilde
starter hvor vandet siver ud af jorden ved foden af bakken under bøgetræernes bladtæpper. Gradvis samles vandet i bittesmå strømme, få cm brede, som igen samles i større og større kildebække. Kildens vegetation er særdeles sårbar, så derfor er det forbudt at betræde kildefeltet.


Copyright Kort- og matrikelstyrelsen
Større kort i GoogleMaps
Zoom ud til større kort med mulighed for brug af luftfoto og kørsels-vejledning.

Dyrelivet
Kilderne i Rold skov er først og fremmest kendt for deres usædvanligt rige smådyrsfauna. Det rene, frisk strømmende kildevand er levested for rigt varierede dyresamfund. Kilderne er især kendt for nogle sjældne smådyrsarter (bl.a. vårfluer), som i dag kun findes her i enkelte Himmerlandske kilder og ellers højt mod nord i Skandinaviens fjeldegne. I tiden lige efter istiden var disse dyr vidt udbredt. I kildernes kolde vand, som er konstant 7-8 grader året rundt, har de overlevet klimaændringen efter istiden som "istidsrelikter".   

I Ravnkildes nye løb blev der i 1996, umiddelbart efter genopretningen, fundet 54 forskellige arter af smådyr. Året efter var antallet 67, og det samlede antal arter er nu oppe på mindst 135, heraf 35 der aldrig før er fundet i Ravnkilde, til trods for at kilden har været undersøgt regelmæssigt siden 1930-erne.

I Kovads Bæk er det ret let at få et glimt af bækkens ørreder. Som noget særligt har bækken nemlig en bestand af kildeørred (Salvelinus fontinalis), der blev indført til Danmark som dambrugsfisk fra Nordamerika i slutningen af 1800-tallet. Kildeørreden er mindre sky end de almindelige ørreder. Den kendes let på finnernes hvide forkant og i yngletiden om vinteren en højrød bug. Den yngler i Danmark kun ganske få steder i kølige kildebække.

Både ved Ravnkilde og Kovads Bæk kan man være heldig at opleve Isfugl, Vandstær og den sjældne Bjergvipstjert.

Plantelivet
Kilderne er grønne året rundt. Selv i den strengeste vinter får det 7-8 grader varme vand planterne til at vokse. Specielt vandrige sumpkilder er hjemsted for en lang række mosser, som også præger f.eks. Ravnkilde. Plantelivet i Gravlevdalens kilder veksler meget, lige fra Ravnkilde's lave mostæpper til meterhøje tuer af Top-Star langs Kovads Bæk.

Kulturhistorie

Kilderne har været udnyttet gennem århundreder, til mølledrift, vanding, dambrug o.s.v.. 100 meter henne ad Ravnkildestien fra asfaltvejen ses resterne af en gammel mølledæmning, som i middelalderen udnyttede vandkraften i Kovads Bæk (Kogers mølle). Den lille bro som krydser bækken vest for mølledæmningen, er en lille akvædukt, hvor noget af vandet fra Kovadsbækken er blevet ledt gennem en grøft, hen over bækken og fordelt på engen i et engvandingsanlæg. Gennem et system af vandrender er engen  blevet tilført vand og naturlig næring. Anlægget var i drift op i 1970erne.
 
Læs mere om kulturhistorien i Nordjylland. Få historierne sat ind i en sammenhæng. Naturturist byder dig velkommen på www.kulturhistorien.dk

Børn drikker af Ravnkilde

Det gamle vadested over Ravnkilde er altid populært på en vandretur - her er både mulighed for en våd sok og for at opleve den særlige fornemmelse af at drikke af det klareste, rene kildevand. Har man ikke mod på balancegang på de glatte sten, er der heldigvis en sti, så man kan gå "oven om kilden".

Information
Naturstyrelsen Himmerland har udgivet vandretursfoldere over Rold Skov og Rebild bakker og Gravlevdalen. Folderne kan bl.a. fås på P-pladsen ved Kovads Bæk. Folderens kort over Rebild bakker kan hentes her som printvenlig pdf-fil (235 KB). Læs mere om Rold Skov og kilderne på styrelsens hjemmeside.

© Naturturist

Sidst opdateret 17. februar 2018